บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด"

บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์และผลิตวัคซีน,ยารักษาโรคสัตว์เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด


906 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

906 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037236
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพ็ทโตะแคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*