บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด"

บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด


18/77 ซอยเลียบคลองสอง 25 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/77 ซอยเลียบคลองสอง 25 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด

ได้แก่ 0105558037414
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินฟินิท เมทัล ชีท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*