บริษัท วี โอเกะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี โอเกะ จำกัด"

บริษัท วี โอเกะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี โอเกะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี โอเกะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินการในส่วนของการพัฒนาและการขายเครื่อง วีโอเกะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี โอเกะ จำกัด


4 ซอยอุดมสุข 14 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี โอเกะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยอุดมสุข 14 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท วี โอเกะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี โอเกะ จำกัด

ได้แก่ 0105558037449
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี โอเกะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี โอเกะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*