บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด"

บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างเหมาแรงงานเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด


602/51 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด ตั้งอยู่ที่

602/51 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด

ได้แก่ 0105558037597
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอสแอล การ์ด แอนด์ เมด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*