บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด"

บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ผลไม้ และขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด


2046/21 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2046/21 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037619
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*