บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด"

บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด


1008 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1008 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด

ได้แก่ 0105558037694
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ล้อมโต๊ะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*