บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านอาหารเกาหลี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


593/158 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

593/158 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558045018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิว จอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*