บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด


51/98 ซอยสายไหม 31(รัชดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/98 ซอยสายไหม 31(รัชดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558047118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บราโว่ คอปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*