บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด"

บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษีและด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด


629 ซอย20 มิถุนา 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

629 ซอย20 มิถุนา 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105558047541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แดเนียล ลอว์เฟิร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*