บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด"

บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต และจัดหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด


77/199 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/199 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ลา ดี ฟา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด

ได้แก่ 0105558048939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลา ดี ฟา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*