บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด"

บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด


800 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

800 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558049731
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์แอนด์อาร์ เนอสเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*