บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต เช่า ให้เช่า ซื้อ ภาพยนต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด


322/74 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

322/74 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558052812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาล ดิสทริบิวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*