บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด"

บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด


2 ซอยสะแกงาม31 แยก 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยสะแกงาม31 แยก 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558055617
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนญาธรณ์การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*