บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายกล่องกระดาษ แผ่นกระดาษ กระดาษกาว โอพีพี สก็อตเทป และผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด


2 ซอยสะแกงาม 31 แยก 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยสะแกงาม 31 แยก 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558055897
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนญาธรณ์แพคเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*