บริษัท เมโทรดีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมโทรดีล จำกัด"

บริษัท เมโทรดีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 31/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมโทรดีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 970,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 31/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมโทรดีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมโทรดีล จำกัด


9 อาคารภคินท์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมโทรดีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 อาคารภคินท์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เมโทรดีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมโทรดีล จำกัด

ได้แก่ 0105558056681
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมโทรดีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมโทรดีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*