บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,700,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558082134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*