บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/6/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 888,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/6/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ เช่า ให้เช่าซื้อ รวมทั้งรักจำนำ เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด


21/49 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/49 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558102712
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยั่งยืนทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*