บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/7/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,062,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/7/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่าที่ดิน อาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด


968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 20 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 20 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558121547
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*