บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,600,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


87 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558149409
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*