บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 1/10/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,800,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 1/10/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด


29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558158777
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*