บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด"

บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค บริการสนับสนุนอื่นๆไม่จำกัดเพียงการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด


68 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

68 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด

ได้แก่ 0105558180284
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอชแอล คอร์ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*