บริษัท เมลโรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมลโรส จำกัด"

บริษัท เมลโรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมลโรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมลโรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านขายดอกไม้ ดอกไม้ปรดิษฐ์ ของขวัญ และวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมลโรส จำกัด


93 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมลโรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

93 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เมลโรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมลโรส จำกัด

ได้แก่ 0105559000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมลโรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมลโรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*