บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตั้งปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ระบบอัตโมนัติ และงานระบบทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด


20/666 หมู่บ้านวรารักษ์ ซอยเลียบคลองสอง27 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/666 หมู่บ้านวรารักษ์ ซอยเลียบคลองสอง27 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ บี ออโตเมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*