บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด"

บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด


155 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

155 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด

ได้แก่ 0105559000239
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอชเคซี อิเลคทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*