บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย เช่า ให้เช่าอากาศยาน รวมทั้งอะไหล่ และชิ้นส่วนอากาศยาน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด


121/51 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/51 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000417
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*