บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด"

บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด


617 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

617 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105559000441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮิการิ โกลบอล ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*