บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด"

บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด


1087/38 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1087/38 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด

ได้แก่ 0105559000506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮร์ คอสมิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*