บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด รวมถึงบริหารจัดการด้านโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด


170/87 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 32 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

170/87 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 32 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000590
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีจี สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*