บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด"

บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และระบบสื่อดิจิตอลต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด


83/100 ซอยลาดพร้าว101 ซอย46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/100 ซอยลาดพร้าว101 ซอย46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด

ได้แก่ 0105559000603
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัลติ ซิสเต็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*