บริษัท เครม เอท โค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เครม เอท โค จำกัด"

บริษัท เครม เอท โค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เครม เอท โค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เครม เอท โค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย สบู่ ครีมบำรุงผิว และเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เครม เอท โค จำกัด


38/27 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เครม เอท โค จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/27 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เครม เอท โค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เครม เอท โค จำกัด

ได้แก่ 0105559000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เครม เอท โค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เครม เอท โค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*