บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่าย ของขวัญ ของชำร่วย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


88/351 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/351 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559000786
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*