บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด"

บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้านาฬิกา ชิ้นส่วน อะไหล่่ เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด


729 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด ตั้งอยู่ที่

729 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด

ได้แก่ 0105559000824
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีโว แอนด์ บราโว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*