บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำความสะอาด รับเหมางานต่างๆที่เกี่ยวกับทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


89/145 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/145 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559000859
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ.ซี. คลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*