บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด"

บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด


9/6 ซอยพหลโยธิน 42 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/6 ซอยพหลโยธิน 42 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด

ได้แก่ 0105559000875
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท บลู ดี แอนด์ ซี จำกัด

Leave a Comment


*