บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า พาเลททุกชนิด สำหรับใช้บรรจุหีบห่อสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด


123/4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559000883
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมสิริ แพ็คกิ้งลังไม้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*