บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด"

บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด


7/389 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/389 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000913
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซีย ซิกเนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*