บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด"

บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างออกแบบพร้อมตกแต่งภายใน-ภายนอก และตกแต่งภูมิทัศน์ (จัดสวน)ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด


86 ซอยบางนา-ตราด 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 ซอยบางนา-ตราด 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559000921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส อินฟินิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*