บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด"

บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด


107 ซอยเอกชัย 69/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 ซอยเอกชัย 69/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000930
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสเตอร์คลาสการพิมพ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*