บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด"

บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด


531 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

531 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105559000964
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดไมร์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*