บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมา ขายไป สินค้าประเภทสิ่งทอ ผ้า เส้นด้าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด


39/624 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/624 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559000972
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*