บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด"

บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่ายวัสดุและสินค้าสำหรับผลิตป้ายทำจากพลาสติก อลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด


24 ซอยรามคำแหง 60 (สวนสน 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24 ซอยรามคำแหง 60 (สวนสน 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมดูล่า ซายน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*