บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนา ส่ง ติดตั้ง สร้าง บำรุงรักษา ให้เช่าและจัดการโปรแกรมซอร์ฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด


990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น31 ห้อง3101 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น31 ห้อง3101 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*