บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด"

บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด


888/8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด

ได้แก่ 0105559001235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอดี เซอร์วิส(2559) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*