บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด"

บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย ให้คำปรึกษา รับออกแบบ เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด


44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/310 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559001243
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคนดอร์ บิวตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*