บริษัท บีนเนแลค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีนเนแลค จำกัด"

บริษัท บีนเนแลค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีนเนแลค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีนเนแลค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องดื่มประเภทนมเปรี้ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีนเนแลค จำกัด


252 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีนเนแลค จำกัด ตั้งอยู่ที่

252 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท บีนเนแลค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีนเนแลค จำกัด

ได้แก่ 0105559001316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีนเนแลค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีนเนแลค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*