บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด


86/189 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/189 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559001324
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*