บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด"

บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ รวมถึงการขายปลีกสมุนไพรที่ใช้และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด


282/1 อาคารสมสุภาเพลส ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 888 ซอยโรหิตสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

282/1 อาคารสมสุภาเพลส ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 888 ซอยโรหิตสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด

ได้แก่ 0105559001405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิทธิทัศน์168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*