บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด


90/119 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/119 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559001499
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิกเซลครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*