บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด


2469/8-9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2469/8-9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*