บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด


57 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559001596
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สบายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*